netjobs.com

loga

Föreningssamordnare

Företag Riksbyggen
Ort
Utgår

2020-01-19

Ansök nu

Föreningssamordnare

Vi söker nu en föreningssamordnare som arbetar med att stödja och utveckla ägardialogen med Riksbyggens lokal- och intresseföreningar i östra Sverige (Bl.a. i Östergötland och Sörmland). Tjänsten är en tillsvidareanställning men kan föregås av en provanställning. Tillträdesdatum enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du kan börja under mars-april. Tjänsten är i första hand placerad på något av våra kontor i Norrköping eller Linköping.

Riksbyggens ägare och medlemmar är uppdelade i tre grupper, centrala ägare – främst fackliga organisationer och kooperativa företag - samt Riksbyggens lokal- och intresseföreningar. Lokalföreningarna organiserar främst lokala fackliga avdelningar och har en aktiv dialog med Riksbyggen i frågor som berör Riksbyggens bostadsproduktion lokalt och regionalt medan intresseföreningarna organiserar omkring 1 700 bostadsrättföreningar och har en aktiv dialog med Riksbyggen i frågor som främst berör bostadsrättsförvaltning. Det finns 24 lokal- och 30 intresseföreningar som är fördelade geografiskt över Sverige.

Riksbyggen har för närvarande 10 föreningssamordnare som är placerade regionalt runt om i Sverige med uppgift att bl.a. stödja och utveckla ägardialogen med intresse- och lokalföreningarna.

Arbetsuppgifter
I Östergötland Sörmland finns ett 10-tal lokal- och intresseföreningar beroende på hur regionen definieras. Varje föreningssamordnare får huvudansvar för kontakten med ett antal av dessa föreningar samt vissa centrala utvecklingsfrågor. Beroende på de sökandes profil kan fördelningen mellan lokal- och intresseföreningar i tjänsten, liksom den regionala tyngdpunkten varieras. Din uppgift blir att stödja föreningarna i planering och genomförande av verksamheten, inklusive styrelsemöten, utbildningsverksamhet och initiering av arbete i s.k. byggande styrelser.

I rollen medverkar du till att marknadsföra och stärka föreningarnas relation till Riksbyggens affärsverksamhet, bidrar till att bygga upp nätverk och kontaktytor mellan föreningsverksamheten, Riksbyggens affärsverksamhet och lokala beslutsfattare inom bostadspolitiken. Tillsammans med övriga föreningssamordnare medverkar du även i utveckling av gemensamma arbetsrutiner och initiativ som bidrar till medlemsnytta hos medlemsföreningarna och affärsnytta för Riksbyggen.

Som föreningssamordnare rapporterar du till föreningschefen som sitter på huvudkontoret i Stockholm.

Vem är du?
Du har en för uppgiften relevant högskoleutbildning, t ex inom de samhällsvetenskapliga ämnena, eller tillgodogjort dig motsvarande kompetens på annat sätt. Du har gedigen erfarenhet av att arbeta i eller med föreningslivet och har gärna drivit olika former av förändringsarbete kopplat till föreningsliv och/eller värderingsbaserad affärsverksamhet. Erfarenhet av lokalt politiskt arbete och opinionsbildning är en merit. Ett intresse för kooperation, bostadsfrågor och Riksbyggens grundläggande värderingar och kooperativa värdegrund är viktigt i rollen.

Du är initiativrik och kan inspirera och leda värdefulla aktiviteter tillsammans med de förtroendevalda. Du är en engagerad kommunikatör med god förmåga att samarbeta med olika parter och arbetar coachande med arbetsgrupper eller individer för att skapa motivation och delaktighet. Med en förändringsvilja vågar du prova nya sätt att arbeta och vara nyfiken på andra människor. Du är positiv och ha förmågan att se möjligheter och lösningar på problem. Det är även viktigt att du har en god förmåga att lösa konflikter mellan individer och grupper, liksom att ha ett strategiskt tänkande.

För tjänsten krävs körkort och tillgång till egen bil. Resor och kvällsarbete ingår i tjänsten.

Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se under Jobb och karriär senast 2020-01-19 Ansök så fort du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstiden gått ut.

Om du har frågor kring tjänsten kontakta Christian Bengtzelius, Föreningschef, på 08-553 635 89

Dela detta jobb

loga
Föreningssamordnare

Riksbyggen