netjobs.com

Huvudregistrator

Företag Riksgälden
Ort
Kategorier
Utgår

2018-08-24

Ansök nu

Huvudregistrator

Huvudregistrator
Gillar du att arbeta som professionellt stöd till Riksgäldens verksamhet i en roll som huvudregistrator?

Vår ekonomienhet söker nu en huvudregistrator som kommer att arbeta tillsammans med våra två arkivarier på enheten. Antingen är du huvudregistrator idag eller arbetar som registrator och vill ta ett större ansvar. Du rapporterar till biträdande enhetschef och ingår i ekonomienheten som består av 15 personer.

Arbetsuppgifter och tjänsten
Arbetet som huvudregistrator innebär ansvar för att;

• Bedöma, registrera och hantera inkomna upprättade handlingar i enlighet med gällande regelverk
• Diarieföra inkomna ärenden och upprätta handlingar i vårt ärendehanteringssystem Evolution
• Tillsammans med ansvariga handläggare lämna ut allmänna handlingar
• Ge stöd i dokumenthanteringsfrågor och frågor rörande offentlighet och sekretess till medarbetarna på myndigheten
• Arkivarbete, till exempel arkivläggning av avslutade ärenden
• Hantera och öppna Riksgäldens inkommande post samt bevaka myndighetens officiella epostbrevlåda
• Upprätthålla och utveckla kvalitetssäkrade, enhetliga och effektiva informationshanteringsprocesser
• Framöver delta i införandet av e-arkiv för Riksgälden och digitalisera dokumenthanteringen

Erfarenhet, utbildning och person
Som registrator företräder du Riksgälden där säkerhet och kvalitet är av största vikt. Du har erfarenhet av arbete som registrator inom offentlig verksamhet med goda kunskaper gällande styrande lagar och förordningar. Vi söker dig som är diplomerad registrator alternativt annan bakgrund som vi bedömer likvärdig.

Arbetet som huvudregistrator innebär både interna och externa kontakter. Vi förutsätter att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Du har ett intresse för digitaliseringsfrågor och har goda IT-kunskaper och vill arbeta för en effektiv, tidsenlig och digital informationshantering.

Som person är du noggrann, strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du tar egna initiativ och är drivande och slutför arbete som du påbörjat och har lätt för att samarbeta med andra. Riksgälden tillämpar delvis decentraliserad diarieföring, vilket innebär att vissa av myndighetens handläggare diarieför på egen hand i ärendehanteringssystemet Evolution. Detta ställer höga krav på att du ska ha en förmåga att kvalitetssäkra- och genomföra uppföljning på det diarieförda materialet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då det är viktigt att du passar bra in i gruppen Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. I uppdraget ingår att vara statens internbank, förvalta statsskulden och ge statliga garantier och lån. Riksgälden ansvarar också för statens bankkrishantering och insättningsgarantin. Vårt kontor finns i centrala Stockholm. Vår vision är att tillsammans göra Riksgälden till en förebild både i Sverige och internationellt. Våra värderingar präglas av öppenhet, trygghet och professionalitet i utförande av vårt arbete. Riksgälden strävar efter att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare, där mångfald, olika erfarenheter, kompetens och bakgrunder tas tillvara.   

Kontakt
Om du har frågor är du välkommen att ringa biträdande enhetschef Jessica Palm, 08-613 45 82/ 070-775 71 40.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via www.riksgalden.se/jobb senast den 24:e augusti. Ange referens 2018/794.

Urvalet av kandidater sker löpande.

Dela detta jobb

Huvudregistrator

Riksgälden