netjobs.com

Personaladministratör, vikariat

Arbetsplats: Administrationen, Nockeby Backe 8, Bromma
Omfattning, tjänstgöring: Efter överenskommelse, Deltid, 75 % – Heltid
Varaktighet: Vikariat perioden 23 augusti 2021 – 30 april 2022

Arbetsuppgifter:

* Framtagning, bearbetning av rapporter ur Agdasystem

* Ta fram uppgifter för produktion av nyckeltal, t.ex. sjukfrånvaro, bemanning,

vikarietäckning, arbetade timmar etc.

* Sekreterare vid arbetsmiljömöten, MBL-möten

* Administration kring utbildningsarrangemang samt friskvård

* Kontaktperson för företagshälsovården

* Förbereda uppgifter till lönerevisioner samt budgetarbete

* Samordning i genomförande av medarbetarundersökning

* Uthyrning av personalbostäder

* Administrativt stöd vid rekrytering av visstidsanställda

* Allmän administration

Önskvärd kompetens:

* Erfarenhet av administrativt arbete

* Goda kunskaper i excel

* Strukturerad, organiserad och effektiv

* Relevant eftergymnasial utbildning

Mer information lämnas av personalchef Laila von Scheele, telefon: 08-579 777 10.

Dela detta jobb

Personaladministratör, vikariat

Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH)