netjobs.com

Vaxholms stad är en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholm. I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges arbeten med stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Vi har goda resultat i våra verksamheter, flera pågående utvecklingsprojekt, engagerade medarbetare, omfattande samarbete med andra organisationer och utvecklingsprogram för chefer/medarbetare.

För mer information om Vaxholm:
http://www.vaxholm.se

Stadsbyggnadsförvaltningen utvecklar och vårdar natur, kultur och byggd miljö i Vaxholm. Vi ansvarar för allt inom stadsbyggnadsområdet; från att bedriva bibliotek, underhålla gator och bygga nya skolor till att planera för nya bostadsområden och ge bygglov och startbesked till nya byggnader. Även frågor kring trafik, kultur och fritid ryms inom förvaltningen.

Förvaltningen består av sex enheter; bygglovs- och GIS-enheten, planenheten, exploateringsenheten, biblioteket, fastighetsenheten och tekniska enheten. Totalt arbetar cirka 50 personer på stadsbyggnadsförvaltningen varav 15 på bygglovs- och GIS-enheten.

Till bygglovs- och GIS-enheten söker vi nu en tillsynshandläggare.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ansvara för det tillsynsarbete som sker enligt Plan- och bygglagen (t.ex. olovligt byggande, tillsyn av hissar samt enkelt avhjälpta hinder) och Miljöbalken (strandskydd). Till viss del kommer du även att handlägga nya ärenden enligt dessa lagstiftningar. En viktig del av ditt arbete kommer vara att ge information och rådgivning till allmänheten. Du fattar beslut enligt delegation samt bereder och, när så krävs, föredrar ärenden för beslut i Stadsbyggnadsnämnden.

Arbetsuppgifterna består bland annat i att:
- följa upp inkomna anmälningar samt initiera egna tillsynsärenden
- kommunicera med fastighetsägare, anmälare och övriga parter i tillsynsärenden
- skriva underlag till beslut samt fatta beslut enligt delegeringsordning
- göra enklare rättsutredningar
- sköta kontakter med överprövande myndigheter samt med andra myndigheter (t.ex. inskrivningsmyndigheten, kronofogden, polis och åklagare)
- hålla befintlig tillsynsplan uppdaterad och aktuell samt planera nämndens arbete med tillsyn
utifrån tillsynsplanen.

Det finns ett väl upparbetat arbetssätt gällande tillsynsarbetet och stadsbyggnadsnämnden har en beslutad tillsynsplan. Det är viktigt att du som medarbetare håller dig väl uppdaterat inom gällande lagstiftning samt att du har ett intresse för att ytterligare driva vårt tillsynsarbete framåt. Arbetet med handläggning och bedömning samt utredning av ärenden sker i samarbete med övriga handläggare, byggnadsinspektörer och chefen på enheten. Som medarbetare är du också med och bidrar till ett positivt arbetsklimat på enheten och kontoret.

Kontoret rekryterar just nu en förvaltningsjurist med tillsynsfokus, som kommer att vara ett bollplank i tillsynsarbetet tillsammans med enhetschefen.KVALIFIKATIONER
I första hand söker vi dig som har en juridisk utbildning, har arbetat med tillsynsfrågor gällande olovligt byggande och strandskydd sedan tidigare och har erfarenhet av självständigt beslutsfattande. Du vet hur man tillämpar förvaltningslagen, viteslagen och delgivningslagen.
Det är även meriterande om du har arbetat med liknande frågor tidigare samt har intresse och erfarenhet av de faktiska frågorna vi arbetar med såsom byggnadsteknik, arkitektur, byggnadsvård, handikappfrågor, miljöfrågor m.m.

Vi söker dig som är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt och trivs med stort eget ansvar. Då vi är en liten organisation ges stora möjligheter att styra över ditt eget arbete, men du måste också vara drivande i dina ärenden och du har ett resultatinriktat arbetssätt. Du har en förmåga att snabbt skapa överblick och prioritera mellan dina arbetsuppgifter.

För arbetet krävs B-körkort och att du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. I din roll måste du vara både tydlig och serviceinriktad i kontakten med Vaxholms medborgare och företagare, sommarboende samt övriga externa och interna aktörer. Social kompetens och hög servicegrad är mycket viktiga egenskaper och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi tror på en arbetsgrupp med blandad bakgrund och med olika erfarenheter.


ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan via länk i annons.

Christoffer Amundin, bygglovs- och GIS-chef, är tillgänglig för frågor den 21 oktober.

Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Logo

Tillsynshandläggare

Företag Vaxholms stad
Ort
Utgår

2019-10-27

Ansök nu

Dela detta jobb