netjobs.com

Följ arbetsgivare

Få spännande jobberbjudanden från: Capio Ätstörningscenter

Fyll i din e-postadress nedan!

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor
Populär Arbetsgivare

  Capio Ätstörningscenter

Vår vision är att erbjuda varje patient bästa möjliga livskvalitet. I praktiken är det vi medarbetare som utgör Capio och som gör skillnad för dig som patient. Vi arbetar därför med att skapa en organisation där medarbetare ges befogenheter och tar ansvar för sina uppgifter samt driver ett ständigt förbättringsarbete. Goda relationer med våra medarbetare bygger på ömsesidig respekt, och förtroende är därmed av allra största betydelse för oss.

Vi lägger stor vikt vid att utbilda oss inom Psykologisk behandling med bäst vetenskaplig bakgrund och att bli ännu bättre på att Möta patienten där hen är, och att att sätta rimliga och mätbara mål för att ständigt utvecklas och förbättras inom respektive område. Ett sätt att kunna behålla och utveckla våra kompetenta medarbetare är att uppmuntra intern rörlighet. Att skapa möjligheter för medarbetare att ta sig an ett nytt ansvarsområde, en ny roll eller att byta enhet bidrar till kompetensutveckling, ökat engagemang och helhetssyn.

Alla ledare, på samtliga nivåer, ska få stöd och utbildning som gör att de och deras team kan växa. Den största andelen av rekryteringarna sker internt och de flesta av våra chefer är sjuksköterskor och läkare. Av cheferna i organisationen kommer majoriteten från den egna organisationen.

Vi är en specialistpsykiatrisk enhet och vänder oss till patienter med ätstörningsproblematik. Vårt mål är att erbjuda bästa möjliga kvalitet rörande diagnostik, behandling och bemötande. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder, det vill säga vetenskapligt beprövade, utvärderare metoder och vi följer internationella, nationella och regionala riktlinjer. Alla som arbetar här får en gedigen introduktion och utbildning om ätstörningar och vi arbetar likadant inom alla vårdnivåer. Så oavsett vilken enhet du befinner sig på kommer du få samma bemötande och behandling.
Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Bransch

Hälsa & Sjukvård

Anställda

100

Huvudkontor

Stockholm

Aktuella jobb från Capio Ätstörningscenter

Leg sjuksköterska till heldygnsavdelning

Stockholm - 8 dagar kvar

Läs mer

Leg sjuksköterska nattjänstgöring

Stockholm - 16 dagar kvar

Läs mer

Undersköterska/behandlingsassistent/pedagog till heldygnsavdelning

Stockholm - 21 dagar kvar

Läs mer

Leg psykolog till Öppenvård, dagbehandlingen

Stockholm - 48 dagar kvar

Läs mer

Missa inga jobb från Capio Ätstörningscenter

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor