netjobs.com

Följ arbetsgivare

Få spännande jobberbjudanden från: Förenade Care AB

Fyll i din e-postadress nedan!

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor
Populär Arbetsgivare

  Förenade Care AB

Som medarbetare i Förenade Care arbetar du i en organisation där man vet att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Det är medarbetarna som har byggt upp den koncern vi är idag. Du kommer snabbt att märka att dina kollegor delar din entusiasm för vår verksamhet, och välkomnar dina idéer. Konstant utveckling är en av kärnorna i vår företagskultur, och kundernas behov står alltid i fokus.

Närhet till medarbetaren
Närhet till medarbetaren är ett centralt element hos Förenade Care. För oss innebär närhet att medarbetaren känner till och efterlever företagets motto: omtanke, vänlighet och service.

Närhet till medarbetaren innebär även ett synligt och närvarande ledarskap, som skapar delaktighet, engagemang och vi-känsla bland medarbetarna. På detta sätt skapar vi insikt i vad Förenade Care står för, och vår roll i förhållande till uppdragsgivare, vårdtagare, anhöriga och samhället som sådant.

Hos oss är framgång en kombination av team work och självständigt arbete. Därför är även närhet och samhörighet kollegor emellan en viktig faktor.

En utvecklande arbetsplats
Förenade Care eftersträvar att vara en stimulerande arbetsplats, där du som medarbetare hela tiden utvecklas, när det gäller nya arbetsuppgifter och ansvar. Alla medarbetare har regelbundna utvecklingssamtal med sin närmaste chef, då man gemensamt diskuterar medarbetarens behov av kompetensutveckling, internt såväl som externt.

Förenade Care tillhandahåller kontinuerlig utbildning för medarbetarna, med såväl externa som interna utbildare.

Uppskattning, trivsel och välbefinnande
Att du tycker om och får uppskattning för det arbete du utför är viktigt för att du ska må bra på jobbet. Förenade Care vill gärna hjälpa dig öka dina förutsättningar att bli så bra du kan bli.

Vi tror att den sociala samvaron är viktig för trivseln på arbetsplatsen. Därför arrangeras bland annat gemensamma sommarfester och julfester. Dessa sociala aktiviteter är mycket uppskattade.

Vi vill att du ska må bra. Därför erbjuder vi dig som medarbetare bättre möjligheter att hålla dig i form, genom friskvård på arbetsplatsen och viss möjlighet till motionspeng.
 

Kompetent personal garanterar trygg vård

Det är viktigt för oss att all personalen har den kompetens och erfarenhet som behövs för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Det är också viktigt för oss att personalen trivs på sitt arbete så att vi kan bevara en stabil personalgrupp, vilket uppskattas bland våra brukare. 

Personalen hos Förenade Care AB har utbildning och erfarenhet inom sina respektive arbetsområden. Största delen av personalgruppen är undersköterskor med adekvat utbildning, erfarenhet inom geriatrik, psykiatri och demenssjukdomar. Vi arbetar enligt mottot: omtanke, vänlighet, service. Personalen utför alltid sitt arbete på ett ansvarsfullt, kompetent och omtänksamt sätt, så att de boende kan känna att de befinner sig i en trygg miljö. Vi satsar alltid på individuell vård, där integritet och värdighet bibehålls. Vikten av kompetent personal understryks när det rör sig om vård och omsorg för dementa. Särskilda krav ställs på personalen när det gäller kunskap, inlevelseförmåga och engagemang. Resurserna, omgivningarna och det personliga samspelet mellan vårdare och boende har anpassats särskilt till de behov som finns hos de dementa. Personalen är utbildad för att kunna erbjuda extra stimulans och aktiveringsmöjligheter. 

En hög grad av kontinuitet i vardagen eftersträvas också för att ge ökad trygghet. Stabilitet i personalgruppen är också något som uppskattas av våra hemtjänstbrukare, vars tillit ofta bygger på att man lär känna den hemtjänstpersonal som kommer. För att brukaren ska kunna känna sig trygg bär vår hemtjänstpersonal dock alltid ett synligt ID-kort.

Vår hemtjänstpersonal arbetar direkt ute hos brukaren och har således ett ensamt arbete. Hemtjänstpersonalen kan plötsligt stå i en akut situation som fordrar ett mycket snabbt agerande. Vår personal har utbildning för att kunna utföra arbetet i enlighet med lagstiftningen och de yrkesmässiga regler som finns. De regler och riktlinjer som utarbetats inom branschen finns till för såväl brukarens som hemtjänstpersonalens trygghet och gäller bland annat medicingivning, lyft och förflyttning samt agerande vid eventuellt våld eller hot.

Bransch

Hälsa & Sjukvård

Anställda

2200+

Huvudkontor

Malmö

Webbplats
Förenade Care AB

Aktuella jobb från Förenade Care AB

Undersköterska till Edda hemvård

Uppsala - 5 dagar kvar

Läs mer

Undersköterska till Gudrun hemvård

Uppsala - 5 dagar kvar

Läs mer

Timvikarier till Gudrun hemvård

Uppsala - 5 dagar kvar

Läs mer

Nattsjuksköterska Byle Gård palliativa vårdavdelning

Täby - 26 dagar kvar

Läs mer

Undersköterskor till vårt fina äldreboende

Österåker - 43 dagar kvar

Läs mer

Verksamhetschef till Christiansro

Kristianstad - 7 dagar kvar

Läs mer

Sommarvikarier till Förenade Care Kopparsvanen Åtvidaberg

Åtvidaberg - 172 dagar kvar

Läs mer

Undersköterska till kökssamordningstjänst på Kopparsvanen

Åtvidaberg - 43 dagar kvar

Läs mer

Verksamhetschef till Amalia

Kristianstad - 12 dagar kvar

Läs mer

Missa inga jobb från Förenade Care AB

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor