netjobs.com

 

  Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

OM GÖTEBORGS STADSMISSION

Göteborgs stadsmission är en idéburen organisation, där idén är själva drivkraften. Vi tror på alla människors lika värde och vi vill göra samhällsnytta genom att stötta människor som lever under svåra omständigheter, och hjälpa dem till en värdig och meningsfull tillvaro. För det är just viljan att hjälpa medmänniskor som lever i utsatthet som har drivit oss ända från starten. Och den viljan driver oss än i dag.

VILL DU VARA MED?  

För att ge bästa resultat arbetar vi med kvalitet. För oss betyder kvalitet en effektiv och flexibel organisation med ett professionellt yrkeskunnande och kompetenta medarbetare. Våra medarbetare arbetar inom flera olika verksamheter. Vi är alla olika, med olika bakgrunder och erfarenheter – det vi har gemensamt är att vi delar och arbetar efter Stadsmissionens värdegrund.

SÅ HÄR GÖR VI SKILLNAD

Vissa av våra verksamheter är helt finansierade genom gåvor. Andra genom att vi erbjuder våra tjänster till den offentliga sektorn. Allt överskott återinvesteras i verksamheten. Våra verksamheter är indelade i tre olika områden, som beskrivs mer nedan.

VÅRD, BOENDE & REHABILITERING

  • STIGBERGSKLINKEN är en avgiftningsklinik och öppenvårdsavdelning som erbjuder hjälp till ett första steg mot ett nyktert och drogfritt liv. Här arbetar sjuksköterskor, läkare och undersköterskor med att erbjuda professionell vård och motiverande samtal.

  • BOENDE MED STÖD vänder sig till människor som, av olika orsaker, inte klarar av att bo på egen hand. Vi har flera olika former av boenden med stöd, som främst riktar sig till människor lever med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Här arbetar personalen med att ge hjälp och stöd i vardagen, bl.a. i kontakten med myndigheter.

  • BOSTAD FÖRST ger människor i hemlöshet med psykosocial problematik, en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet. Utgångspunkten är att man först får ett tryggt boende sedan får personen det stöd som behövs för att boendet ska fungera. Här arbetar personalen med att stötta de boende i deras egna lägenheter.

  • GÖTAHOLMS ÄLDREOMSORG handlar om en helhetssyn där varje individ ska få de egna behoven tillgodosedda och alltid bemötas med respekt och värdighet. Här arbetar personalen med att skapa en lugn, trygg och hemlik miljö för de boende.

  • UNGDOMSBOENDET tar emot asylsökande barn samt barn med uppehållstillstånd i åldrarna 13-20 år. Här arbetar personalen med att stötta ungdomarna i deras vardag, genom att bl.a. uppmuntra till skola, läxläsning och att motivera dem till meningsfulla fritidsaktiviteter.

GÅVOFINANSIERADE VERKSAMHETER

Tack vare generösa givare kan vi bedriva följande verksamheter:

  • DROTTNINGGATAN vänder sig till barn, unga och familjer. På Drottninggatan erbjuder vi socialt och ekonomiskt stöd, samtal för både unga och vuxna, öppen förskola samt gruppaktiviteter för unga och för kvinnor. Vi ger dessutom julhjälp till ca 500 familjer och bjuder in till sommarkollo.

  • GATLJUSET & CROSSROADS vänder sig till människor som behöver stöd i myndighetskontakter, hjälp att komma in på arbetsmarknaden eller hitta en väg till bostad.

  • S:T JOHANNESKYRKAN är en mötesplats och café som dagligen besöks av drygt 200. Hit kommer de för att få en bit mat, umgås, vila i en bänk eller delta i någon av de många självhjälpsgrupperna som träffas här.

SECOND HAND & ARBETSTRÄNING

I VÅR SECOND HAND-VERKSAMHET ingår miljön, givarna, kunderna, anställda och tillfälliga medarbetare i ett positivt kretslopp där alla är vinnare.

Detta är ett kretslopp med många vinster. Det är bra för miljön, behövande kan få kläder och prylar utifrån behov, man kan köpa billiga kläder i våra butiker och slutligen skapar det arbetstillfällen för människor som kan ha svårt att komma in på ordinarie arbetsmarknad.

Allt som kommer in till oss sorteras på vår insamlingscentral. Varje år förmedlar vi sedan kläder till behövande för omkring en halv miljon kronor. Resterande säljer vi i våra butiker. Det ekonomiska överskottet går till våra sociala verksamheter.

Bransch

Sociala insatser

Anställda

250+

Huvudkontor

Göteborg

Sociala medier

Aktuella jobb från Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Psykolog till Stigbergsklinikens öppenvård

Göteborg - 32 dagar kvar

Läs mer

Enhetschef till Stadsmissionens sjukvårdsavdelning

Göteborg - 32 dagar kvar

Läs mer

Enhetschef till Stadsmissionens Kök & Matbank

Göteborg - 39 dagar kvar

Läs mer

Omvårdnadspersonal till Götaholm

Göteborg - 6 dagar kvar

Läs mer

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission i sociala medier

Missa inga jobb från Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor