netjobs.com

Följ arbetsgivare

Missa inga jobb från: Grimstaskolan

Fyll i din e-postadress nedan!

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor
Populär Arbetsgivare

  Grimstaskolan

Välkommen till oss på Grimstaskolan   

Grimstaskolan har drygt 500 elever och ca 65 anställda. I denna verksamhet ingår en kommunövergripande grupp för barn inom autismspektrat i skolår 6-9. I gruppen går ca 22 elever som har behov av en särskilt anpassad miljö och undervisning. Eleverna är uppdelade i tre grupper utifrån ålder, kunskap och behov av stöd. Det är minst två vuxna kopplade till varje grupp, som har det övergripande ansvaret för elevernas skoldag. Skoldagen är väl strukturerad. Lärare och assistenter arbetar tillsammans och har utifrån olika kompetenser ett ansvar för resultaten. 

Undervisningen följer grundskolans läroplan och kursplan. Vi anpassar all undervisning efter elevernas individuella förutsättningar och behov. Förutom ämneskunskaper ger vi eleverna möjlighet att utveckla sin sociala förmåga, stärka självkänslan och öka medvetenheten om funktionshindret. Omsorg om den enskilde elevens välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten.  

Vi ser det som viktigt att alla känner sig engagerade och deltar i uppgiften med att utveckla verksamheten. Du förväntas vara aktiv i det gemensamma arbetet. Varje dag finns tid avsatt för ett visst gemensamt arbete. Vi har också regelbundet längre träffar för gemensam planering, elevvård och lärande diskussioner.   

Bransch

Grundskoleutbildning

Anställda

Ej angivet

Huvudkontor

Upplands Väsby

Webbplats
Grimstaskolan

Missa inga jobb från Grimstaskolan

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor