netjobs.com

Härjedalens kommun - Bildningsförvaltningen

Härjedalens kommun är en av Sveriges största till ytan och vi servar våra invånare och besökare från våra fyra kontor med huvudkontoret i Sveg. Härjedalens kommun är en samisk förvaltningskommun, vi ser det därför som meriterande om de sökande har goda kunskaper i det samiska språket, kulturen och traditionerna.  Härjedalens kommun erbjuder sina anställda förmåner och ersättningar i samband med högskolestudier,  friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Härjedalens kommun arbetar med värdegrunden att finnas till för de som bor, verkar i eller besöker kommunen på ett professionellt och respektfullt sätt genom att ständigt utveckla och förbättra verksamheten och servicen.

Livskraft - företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust präglar näringsliv skolor, byar och föreningar. Äkthet - med naturen, kulturen och traditionen som utgångspunkt står Härjedalen för kvalitet, kunnande och hållbar utveckling. Närhet - Härjedalen ska präglas av värme, öppenhet och tolerans. Här får du möjlighet att göra skillnad och hjälpa andra. 

I Härjedalen finns ovanligt många byskolor – grundskola finns i Sveg, Lillhärdal, Lofsdalen, Ytterhogdal, Hede, Vemdalen, Funäsdalen, Bruksvallarna och Tännäs. Skolorna är små och elevgrupperna har sällan fler än 20 barn. Klotter och skadegörelse är så sällsynt i våra skolor, att det inte räknas som ett problem. Varje skola har personal som lagar skollunch på plats. Grundskolans årskurs 7– 9 är koncentrerad till fyra orter: Sveg, Hede, Funäsdalen och Ytterhogdal. Kommunala förskolor finns på samma orter som grundskolan. Som nyinflyttad kan man normalt räkna med att snabbt få plats. Härjedalens gymnasium ligger i Sveg. Med 30-talet anställda lärare och omkring 300 elever erhålls en gemytlig atmosfär, där ingen försvinner i mängden.

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och i det livslånga lärandet. Här ska våra barn kunna utvecklas i en spännande, men ändå trygg miljö.

Härjedalens kommunala förskolor erbjuder barnomsorg av hög kvalitet för barn mellan ett och fem år. En pedagogisk verksamhet, under ledning av välutbildad personal, där omsorg, lärande och fostran bildar en helhet. Kommunen har förskolor elva förskolor. De ligger i Bruksvallarna, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Lofsdalen, Sveg, Vemdalen och Ytterhogdal.

Härjedalens kommun är en av 17 kommuner som är förvaltningsområde för de nationella minoritetsspråken. SFs 2009:724 
För förskolans verksamhetsområde innebär det att Härjedalens kommun kan erbjuda delar av verksamheten på det samiska språket och med inslag av den samiska kulturen.

Grundskolan

Skolor med år F-6 är väl spridda över kommunen, vilket innebär korta reseavstånd för de yngre eleverna och en god skolmiljö i relativt små skolenheter. Dessa skolor finns i Sveg, Lillhärdal, Lofsdalen, Hede, Vemdalen, Funäsdalen, Bruksvallarna och Ytterhogdal. Skolorna med år 7-9 finns i Sveg, Hede, Funäsdalen och Ytterhogdal. 

Gymnasium 

Härjedalens gymnasium är en liten gymnasieskola med ett brett programutbud. Våra elever trivs och känner sig trygga i vår skolmiljö, men framför allt lyckas våra gymnasieelever med sina studier.

Andelen elever som tar studenten från Härjedalens gymnasium med slutbetyg är högre än riksgenomsnittet och på flera av våra gymnasieprogram går våra studenter ut med genomsnittliga betygspoäng som är betydligt högre än riksgenomsnittet och jämförbara gymnasieskolor. Därför faller det sig naturligt att vår vision är att våra elever ska vara förberedda för den framtid de önskar möta. 

Vuxnas lärande Utbildning via LÄRCENTRUM

Vi erbjuder ett stort antal utbildningar och kurser för vuxna. De kan studera inom särskild utbildning på grundläggande nivå, grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala och eftergymnasiala studier, samt yrkesvuxenutbildningar.

Studierna kan bedrivas på hel- eller deltid, samt på distans. Datorer används vid distansutbildningar och eleverna väljer själv vilken tid på dygnet de vill studera.

Eleverna kan studera hemma vid sin egen dator, eller välja att komma till skolan och använda skolans datorer. Vi erbjuder även SFI utbildning (utbildning i svenska för invandrare) på tre orter i kommunen; Funäsdalen, Hede och Sveg.

Elevsynpunkt

Jag har varit vuxenstuderande rätt länge nu som det känns. Först gick jag och läste till undersköterska och nu på vårterminen 2009 läser jag in fyra kärnämnen via Härjedalens gymnasium. Till hösten skall jag läsa matematik.

Samtidigt som jag läser jobbar jag heltid som föreståndare på en förskola, så några fritidsproblem har jag inte. Min batteriladdning är familjen, goda vänner och fiske.

Det har varit helt otroliga lärare som jag har och haft och det är tack vare dom som jag orkar och tycker det är roligt. Personalen på expeditionen har hjälp mig mycket när man känner sig osäker hur man skall göra.

Så jag vill tacka alla på Vuxnas Lärande och Härjedalens gymnasium för all hjälp och bra undervisning.

Jag vill uppmana andra att var ej rädd att utbilda Er oavsett ålder och nå Era drömmar.

Ni får den hjälp ni behöver bara Ni söker upp den och Ni håller demensen ifrån Er en längre tid.

Maud Eriksson
Sveg

Kulturskolan i Härjedalen

I den frivilliga musikundervisningen i Härjedalen deltar ungefär 300 elever på 18 olika instrument och i sång.  Alla elever i kommunen erbjuds möjlighet att delta enskilt och i grupp/ensemble. Under tredje skolåret får alla elever information om vilka möjligheter som finns att börja som elev i Kulturskolan. Kulturskolan är avgiftsfri och vissa instrument inom musikundervisningen finns det möjlighet för elever att låna.

Förutom den frivilliga musikundervisningen också att under kortare frivilliga kurser prova på olika kulturaktiviteter som t ex dans och konst.

Bransch

Utbildning

Anställda

1500

Huvudkontor

Härjedalen

Adress

Ringvägen 2, 842 33

Webbplats

language

Sociala medier

Missa inga jobb från Härjedalens kommun - Bildningsförvaltningen

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor