netjobs.com

 

  Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket som ligger på Lidingö. Vi tar också tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, biogas och värme till samhällets kretslopp.

Bransch

AVLOPPSRENING

Anställda

63

Huvudkontor

Lidingö

Missa inga jobb från Käppalaförbundet

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor