netjobs.com

Länsstyrelsen Örebro

Jobba hos oss

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Örebro län skulle du trivas och göra nytta hos oss på Länsstyrelsen. Hos oss kan du jobba inom många olika verksamhetsområden. Hos oss arbetar exempelvis jurister, statsvetare, veterinärer och naturvetare.

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Sveriges riksdag och regering fattar många beslut varje år om hur landet ska skötas. Vi på Länsstyrelsen ser till att besluten blir verklighet. 

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro län. Det gör vi genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden.

Länsstyrelsens bredd ger våra medarbetare stora möjligheter att utvecklas men också en unik möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Här arbetar till exempel jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer.

Hos oss arbetar cirka 190 personer och vår chef är landshövding Maria Larsson.

Länsstyrelsen som arbetsgivare

Hos oss sätter vi stort värde på att ge god service, samarbeta, driva på utveckling och känna glädje på jobbet. För att lyckas med det är det viktigt att värna om medarbetarens hälsa. Vi har därför flexibla arbetstider och bidrag till friskvård. Vi organiserar oss på ett sätt så att medarbetarna trivs, bland annat genom mindre arbetsgrupper och interna utvecklingsmöjligheter. Vi verkar för lika rättigheter för alla medarbetare.

Hos oss ska personer med rätt kompetens kunna få jobb, oavsett kön, könsidentitet, religion, trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsförmåga. Med andra ord är mångfald viktigt hos oss. Likaså jämställdhet.

Yrken hos oss

Du kan jobba inom många verksamhetsområden hos oss. Hos oss kan du få jobba med att utveckla landsbygden, bevara växter och djur, integrera människor i samhället, skydda kulturmiljöer och värna de mänskliga rättigheterna. Du kan även arbeta med djurskydd, underlätta för företagandet i länet, planera hur bostäder ska byggas, utreda energi och klimatfrågor, förebygga olyckor och kriser samt öka jämställdheten.

Bransch

Länsstyrelse

Anställda

-

Huvudkontor

Örebro

Webbplats

language

Sociala medier

Missa inga jobb från Länsstyrelsen Örebro

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor