netjobs.com

Följ arbetsgivare

Missa inga jobb från: Riksdagsförvaltningen

Fyll i din e-postadress nedan!

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor
Populär Arbetsgivare

  Riksdagsförvaltningen

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet hjälper till att genomföra kammarens sammanträden.

Foto: Melker Dahlstrand.

Riksdagen strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som kan erbjuda stimulerande arbetsuppgifter i en kunskapsintensiv miljö. Här satsas det på de anställdas kompetens. Målet är att alla anställda ska få möjlighet att utvecklas i sitt arbete.

Riksdagsförvaltningen är en kunskaps- och serviceorganisation där många olika yrkesgrupper finns representerade. 

Bland tjänstemännen är det många jurister och samhällsvetare som arbetar som föredragande på utskottskanslierna eller som utredare på utredningstjänsten. Som föredragande föredrar du ärenden för riksdagsledamöterna och skriver underlag till beslut. Utredarna genomför utredningar på uppdrag av ledamöter, partier och utskott. 

Inom förvaltningen arbetar också bibliotekarier, stenografer, informatörer och olika kategorier av assistenter. Dessutom finns personal som har hand om ekonomi, bevakning, lokalvård, IT med mera. 

Totalt arbetar cirka 660 personer inom Riksdagsförvaltningen.

Ny i riksdagen

Riksdagsförvaltningen vill att nyanställda snabbt ska komma in i verksamheten, få ett brett kontaktnät och lära känna organisationens kultur. Under introduktionsutbildningen får du fördjupade kunskaper om hur riksdagen fungerar.

Kurser och utbildningar

Att din och andra medarbetares kompetens upprätthålls och vidareutvecklas är mycket viktigt för att förvaltningen framgångsrikt ska kunna nå sina mål. Därför satsas det på kurser, utbildningar, studiebesök och studieresor för de anställda. 

Kompetensutveckling kan också innebära att du får delta i projekt eller byta arbetsuppgifter med någon. 

Friskvård

För att du ska ska må bra erbjuder Riksdagsförvaltningen förutom företagshälsovård också ett brett utbud av friskvård. Innanför riksdagens väggar kan du spela innebandy, träna i gymmet, gå på vattengympa eller "vanlig" gympa. 

Du får använda 40 timmar per år av din arbetstid till friskvård. Om du föredrar att träna utanför riksdagen och har till exempel ett simhallskort eller ett träningskort kan du få ett bidrag som täcker en del av kortkostnaden. 

Föreningar och klubbar

Inom riksdagen finns föreningar och klubbar med olika intresseinriktningar som är öppna för ledamöter och tjänstemän. Alla anställda blir automatiskt medlemmar i Idrottsklubben, som ordnar gymnastik och idrottstävlingar. 

En populär förening är Personalklubben som ordnar rabatterade teater- och biobesök och studieresor till andra parlament. 

Löner och kollektivavtal

Goda arbetsinsatser ska belönas och löneskillnader ska vara sakliga. Det säger Riksdagsförvaltningens lönepolicy. Din lön sätts med utgångspunkt från följande grundstenar: arbetets natur, hur lönebilden ser ut internt och externt samt din skicklighet. 

Inom Riksdagsförvaltningen finns tre fackliga organisationer representerade: SACO, SEKO och ST. Organisationerna sluter kollektivavtal med Riksdagsförvaltningen om löner och anställningsvillkor. Dessutom sluter de lokala avtal om till exempel arbetstider. 

Semester och föräldraledighet

Är du är under 30 år har du rätt till fem veckors semester per år. Har du fyllt 30 får du som statsanställd ta ut sex veckors semester och vid 40 sju veckors semester. 

Du får också som statsanställd ersättning från arbetsgivaren vid föräldraledighet så att din föräldrapenning uppgår till cirka 90 procent av lönen. 

Likabehandling och tillgänglighet

Riksdagsförvaltningen ser gärna att medarbetarna har olika bakgrund och erfarenheter och arbetar därför aktivt med frågor som likabehandling och tillgänglighet.

Förvaltningen arbetar systematiskt mot all slags diskriminering och bedriver även ett långsiktigt arbete för ökad jämställdhet och mångfald.
Likabehandling

Riksdagens policy för tillgänglighet säger tydligt att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på och besöka riksdagen på samma villkor som andra.
Tillgänglighet

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

650

Huvudkontor

Stockholm

Missa inga jobb från Riksdagsförvaltningen

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor