netjobs.com

 

  SBU

e

Att arbeta på SBU – en trivsam arbetsplats där du kan utvecklas

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är en statlig myndighet som tar fram kunskapsunderlag för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänst. SBU analyserar metodernas nytta, risker och kostnader och jämför vetenskapliga fakta med svensk vårdpraxis. Målet är att ge ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör hur sjukvården och socialtjänsten ska bedrivas .På SBU i Stockholm arbetar cirka 85 personer, varav merparten är disputerade forskare med naturvetenskaplig eller beteendevetenskaplig bakgrund.  Ytterligare runt 250 sakkunniga medverkar i SBU:s projekt per år. Mer information finns på www.sbu.se

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

65+

Huvudkontor

Stockholm

Webbplats
SBU
Sociala medier

SBU i sociala medier

Missa inga jobb från SBU

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor