netjobs.com

Följ arbetsgivare

Missa inga jobb från: Statens servicecenter

Fyll i din e-postadress nedan!

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor
Populär Arbetsgivare

  Statens servicecenter

Statens servicecenter erbjuder tjänster inom löneadministration, ekonomiadministration och e-handel.

Syftet är att statliga myndigheter ska kunna sänka sina kostnader och trygga sin kompetensförsörjning i tider av pensionsavgångar och ökande krav på effektivitet och kvalitet.

Statens servicecenter
• är en statlig myndighet under Socialdepartementet 
• sköter administration åt cirka 39 procent av de statliga myndigheterna. Det betyder i siffror 144 av 368 myndigheter. Bland dessa finns Skatteverket, Försäkringskassan, Försvarets materielverk, Kronofogden, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, ESF-rådet, Rekryteringsmyndigheten och länsstyrelserna. 
• våra tjänster omfattar cirka 21 procent av staten mätt i antalet anställda. Vårt mål är att nå upp till 25 procent år 2015. 
• har cirka 260 anställda. 
• har verksamhet i Gävle, Stockholm och Östersund. 
  Huvudkontoret finns i Gävle. 
• startade den 1 juni 2012.

Bransch

Ej angivet

Anställda

Ej angivet

Huvudkontor

Ej angivet

Missa inga jobb från Statens servicecenter

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor